mandag 12. april 2010

Min favoritt

Som du kanskje allereie har forstått vart blogginga min favoritt. Det var supert å leggje ut bilet og video her. Men skal ta ein liten repetisjon på Nettsky, då dette var lett å forstå, men vanskeleg å få til å fungerer. Som vanleg, ingen ting på nett verkar slik som eg vil det skal fungere.

Framlegg til forbetring:
Kursopplegget burde ha vore litt mindre omfattande. Dersom ein les alle linkane som kurssidene viser, blir ein sitjande eit heilt år.
Det kursdeltagerane faktisk skal levere tilbake, burde og ha vore gjort tydelegare. Det tok lang tid før eg forstod kva eg skulle utforske, og kva som var frivillig. Eg var ikkje på den første samlinga, men vart dette dette tydeleg nok sagt her? Skulle kursleiarane gje tilbakemeldingar direkte til kvar enkelt om kva som blir krevd? eller korleis var dette lagt opp?

Hildegard og eg ser heilt klart kva ting vi meiner er positivt for oss og museet. Det er tydeleg at dialogen som ein kan få fram ved hjelp av facebook er særs positivt. Samtidlig er ein god og levande blogg særs spanande.

Det vi kjem til å måtte diskutere og ta stilling til er kor mange stadar vi til ei kvar tid skal vere aktive på? Heimesida er sjølvsagt, men pga tidsnaud og mangel på ressursar må vi ta stilling til:
-skal kvar avdeling ha sin eigen blogg? kva skal til for å ha ein levande blogg?
-skal kvar avdeling vere på facebook?
-skal vi twitre?
-kven har ansvar for kva, kven skal vere superbrukar?
-digitalt fortalt, kulturminneløype, kulturatlas, kulturnett, kommunane sin heimesider... Det er lett å bruke pengar på å skape eit slikt digitalt verkty, men KVEN SKAL SITJE Å SKRIVE INN OG OPPDATERE ALL INFORMASJON???? Og kven når vi eigentleg?

Det som har vore mangel på i kursinga er den store diskusjonen.
Vi har trengt dette kurset for å kunne delta i den. Vårt medvit og kunnskap om sosiale medier og kva dette inneber er no auka. Vi er no klare og i stand til å delta i den store diskusjonen, trur vi. :)Den håper vi kjem no.

Ingvild og Hildegard

Trendar

Det er tydeleg at vi må gjere sentral informasjon meir tilgjengeleg på nett, og at tovegskommunikasjonen/dialogen er det vi må arbeide mot.
I tillegg synest vi i SNM som har tatt i bruk Citrix (Averøy, Gjemnes og Kristiansund) at dette fungerer som vår private nettsky, der vi kan dele alt vi vil dele. Vi ser fram til den dagen alle i stiftinga vår er på Citrix.

onsdag 7. april 2010

mashups

Hildegard og eg hadde litt problem med å forstå skikkeleg kva ein mashup er. Mashup er ei nettside eller webapplikasjon som kombinerer innhold fra to eller flere kjelder til ein ny tjeneste. (seier teksten) Vi søkte på tre museum, og fann ingen ting.
Vi fann ein plass vi kunne lage Mashup, det prøvde Hildegard. Fekk lagt inn ein mashup på blogsida til Klippfiskmuseet.

Men når Hildegard har lagt inn GoogleMap i sin blogg for Klippfiskmuseeet, som ikkje er søkbar på andre stadar enn Klippfiskmuseet, er vel dette ikkje ein mashup. Men når eg har lagt lagt inn YouTube søkbart, på bloggen min, er vel dette ein mashup?


Marknadsføring gjennom web 2.0
Her synest eg dyrehagen i Antwerpen verkeleg hadde funne ein måte å nå ut til nye sjåarar, og desse kan igjen bli besøkande. Men kva skal vi finne på for å få like mykje merksemd? Er vi nøydde til å provosere? Svaret blir vel ja. Det er synest er vanskelegast (eg er ikkje av den mest kreative typen) er å finn ein ny og naturleg samanheng. Den kan gjerne vere ny og provoserande, men det må vere meining. Så...