mandag 12. april 2010

Min favoritt

Som du kanskje allereie har forstått vart blogginga min favoritt. Det var supert å leggje ut bilet og video her. Men skal ta ein liten repetisjon på Nettsky, då dette var lett å forstå, men vanskeleg å få til å fungerer. Som vanleg, ingen ting på nett verkar slik som eg vil det skal fungere.

Framlegg til forbetring:
Kursopplegget burde ha vore litt mindre omfattande. Dersom ein les alle linkane som kurssidene viser, blir ein sitjande eit heilt år.
Det kursdeltagerane faktisk skal levere tilbake, burde og ha vore gjort tydelegare. Det tok lang tid før eg forstod kva eg skulle utforske, og kva som var frivillig. Eg var ikkje på den første samlinga, men vart dette dette tydeleg nok sagt her? Skulle kursleiarane gje tilbakemeldingar direkte til kvar enkelt om kva som blir krevd? eller korleis var dette lagt opp?

Hildegard og eg ser heilt klart kva ting vi meiner er positivt for oss og museet. Det er tydeleg at dialogen som ein kan få fram ved hjelp av facebook er særs positivt. Samtidlig er ein god og levande blogg særs spanande.

Det vi kjem til å måtte diskutere og ta stilling til er kor mange stadar vi til ei kvar tid skal vere aktive på? Heimesida er sjølvsagt, men pga tidsnaud og mangel på ressursar må vi ta stilling til:
-skal kvar avdeling ha sin eigen blogg? kva skal til for å ha ein levande blogg?
-skal kvar avdeling vere på facebook?
-skal vi twitre?
-kven har ansvar for kva, kven skal vere superbrukar?
-digitalt fortalt, kulturminneløype, kulturatlas, kulturnett, kommunane sin heimesider... Det er lett å bruke pengar på å skape eit slikt digitalt verkty, men KVEN SKAL SITJE Å SKRIVE INN OG OPPDATERE ALL INFORMASJON???? Og kven når vi eigentleg?

Det som har vore mangel på i kursinga er den store diskusjonen.
Vi har trengt dette kurset for å kunne delta i den. Vårt medvit og kunnskap om sosiale medier og kva dette inneber er no auka. Vi er no klare og i stand til å delta i den store diskusjonen, trur vi. :)Den håper vi kjem no.

Ingvild og Hildegard

1 kommentar:

  1. Forhåpentligvis blir det anledning til diskusjon på siste samling.

    SvarSlett