torsdag 25. mars 2010

TA DEN RINGÅ TA VARE PÅ GAMLE SANGER OG GATELEKER I KRISTIANSUNDSTRADISJON
Våren 2008 fekk Nordmøre museum og Rensvik skole midlar frå ”Den kulturelle skulesekken” til å gjennomføre ei prosjekt der vi skulle ta vare og formidle vidare gamle songar og gateleiker frå Kristiansund. Dette har vorte eit stort og omfattande arbeid og vi er ikkje lite stolte av å presentere det ferdige produktet.

Produktet består av 4 ulike deler som utgjer ei samla heilskap:
- DVD som viser heilt konkret korleis dei gamle leikane blei gjennomførte. Skodespelarane er elevar frå Rensvik skole. Også medlemmar frå Lekegruppa deltek.
- CD 1 med innspeling av gamle songar og songleikar. Her har Leikegruppa og elevar frå Rensvik medverka.
- CD2 med nokre utvalde songar frå CD 1, kor komponist Rune Tylden har gjenskapt songane til moderne form. Elevar ved Rensvik skole står for songstemmene.
- Hefte med noter, tekster, regler og historisk bakgrunn.

Produktet skal vere særs lett å bruke i skule og barnehage, kulturskulen, på sjuke- og aldersheimar, og andre stader der songar og leiker er aktuelt å bruke.

Poduktet er til sals for kr 300,- ved:
- Nordmøre museum, Storgata 19, Kristiansund, tlf 71587000
- Rensvik skole
- Servicekontoret, Krisitiansund kommune
- Kaffebrenneriet Patrick Volckmar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar