onsdag 24. mars 2010

TWITTER

Her er eit bilete frå buemakerkurset i helga. Både Heidi og Frøydis er blitt hekta på twitter.
Ja eg har også registrert meg på twitter. Her ser eg at eg må følge med litt over tid for å forstå fordelane med denne nettstaden. Har forstått at det er mykje fagleg som foregår her.
Legg også merke til at folke eg kjenner som er særs opptekne av twitter formidlar ut til verda alt dei gjer på, kor dei er og liknande. Dei oppdaterer sikkert statusen sin via mobil - som det stod i den eine artikkelen. Dette er ikkje noko for meg, som ikkje er tilgjengeleg på mobil på kveldstid ein gong. Folk som kjenner meg, og vil nå meg, veit at dei får tak i meg på hustelefonen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar